fbpx
החזר מס עכשיו

מיסים

חוק מס מעסיקים

מס מעסיקים הוא היטל מס שהוטל על כל המעבידים במשק הישראלי החל משנת 1975 ועד שנת 2008. היטל זה הוחל באמצעות חוק מס מעסיקים שעבר

קרא עוד »

חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא "חוק מס ערך מוסף". מדובר בחוק שנחקק בשנת 1975 ומטיל מס עבור כל עסקה

קרא עוד »

מס זכייה על לוטו

אין אדם שלא היה רוצה להתעורר יום בהיר אחד ולגלות שהוא זכה בסכומי עתק בהגרלת הלוטו. אולם מעבר ליתרונות שזכייה בלוטו מביאה עימה, חשוב לזכור

קרא עוד »

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה בנטל המס שנדרשים לשלם יחידים וחברות. למרות המוניטין המפוקפק לכאורה שיצא לתכנון המס, מדובר

קרא עוד »

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד, להפחית את שיעור מס ההכנסה המנוכה משכרם. תיאום מס עשוי לאפשר חיסכון כזה במס,

קרא עוד »

מס הכנסה שלילי

רמות השכר הנמוכות הנהוגות כיום בענפי משק שונים בישראל, לצד העלייה המתמדת ביוקר המחייה, הובילו למצב שבו עובדים רבים במשק הישראלי אינם מצליחים "לגמור את

קרא עוד »

מיסוי חברות

במדינת ישראל, בדומה למרבית המדינות האחרות בעולם, תאגידים במעמד של חברה בע"מ, נדרשים לשלם מס הכנסה בגין רווחיהם. מס זה ידוע כמס חברות. בסקירה להלן

קרא עוד »

טבלת נקודות זיכוי

ישראלים רבים מחפשים באינטרנט את הביטוי "טבלת נקודות זיכוי" על מנת להבין לכמה נקודות זיכוי הם זכאים במס הכנסה. מדובר בהטבות מס חשובות ומשמעותיות מאוד,

קרא עוד »