החזר מס עכשיו

ביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק

החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק, הוא בגדר עוול היסטורי, שליווה את בעלי העסקים במדינת ישראל מזה שנים רבות. בעקבות החישוב המאוחד של מס ההכנסה עבור זוגות, רבים מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים בארץ, נדרשו עד לא מזמן לשלם מס עודף. ביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק, הוא שינוי משמעותי וחשוב, המאפשר לשלם מס על פי מחזור ההכנסות בפועל. בשורות הבאות תגלו כיצד צפויה רפורמת מיסוי זו להשפיע עליכם, ואיך ניתן לקבל החזרי מס בעקבותיה.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

שיטת המיסוי בישראל – על קצה המזלג

מס הכנסה הינו המס שאותו כל אזרח במדינת ישראל (למעט חריגים) נדרש לשלם למדינה כנגד הכנסתו מעבודה (בין אם ממשלח ידו כעצמאי או מהכנסתו כשכיר). במדינת ישראל מונהגת שיטת מיסוי מדורגת (או בשמה הנוסף: "מיסוי פרוגרסיבי").

פירוש הדבר הינו כי אחוז המס שאדם נדרש לשלם בגין הכנסותיו, נקבע בכפוף לשיעור ההכנסה השנתית שלו. לאחר סכימת כלל הכנסותיו של האזרח, שיעור המס המקסימלי שעליו לשלם, נקבע על פי מדרגת הההכנסות או השכר שבה נמצא הסכום שהתקבל בחישוב זה.

כך לצורך העניין, על סכום ההכנסות שנמצא בגבולות מדרגת המס הראשונה, מוטל מס על פי אחוזי המיסוי הקבועים למדרגה הראשונה. על חלק ההכנסה שנמצא בגבולות מדרגת המס השנייה, יוטל מס על אחוזי המיסוי הקבועים למדרגה השנייה, וכן הלאה.

 

ביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק על רקע הבעייתיות בחישוב מס לעצמאים

שיטת המיסוי הנ"ל תקפה כאמור, הן עבור ציבור השכירים בישראל והן עבור ציבור העצמאים בעלי העסקים. ניתן היה להניח אם כן, שככל שהכנסתו של אזרח עצמאי היא גבוהה יותר, כך יעלה גם היקף המס שהוא יידרש לשלם בגינה.

הבעייתיות בשיטה זו הייתה שבני זוג שהם שותפים בעסק, או שעובדים ביחד בעסק שרשום על שמו של אחד מבני הזוג, נאלצו לשלם מס הכנסה כאילו היו נישום אחד. במצב זה, נדרשו בעלי עסקים בישראל לשלם מס הכנסה בסכומים גבוהים מן הנדרש, גם כאשר לבני הזוג הייתה האפשרות להוכיח כי חלוקת ההכנסות מהעסק ביניהם בפועל, מצדיקה חישוב של חבות המס על פי מדרגות מס נמוכות יותר.

 

הבעיה בחישוב מאוחד של מס לזוגות בעסק – הקפיצה במדרגות המס

כפי שהזכרנו קודם לכן, בשיטת המיסוי המדורגת הנהוגה בישראל, ככל שגובה הכנסתו של היחיד גדל, כך גם גדל שיעור המס המוטל עליו. כפועל יוצא, כאשר שני נישומים נכנסים תחת חישוב הכנסות אחד, הדבר עשוי להוביל לחבות מס הנגזר ממדרגת מס גבוהה יותר, עבור שניהם.

לצורך המחשת הבעייתיות הנ"ל, ניקח לדוגמא, שני בני זוג שעובדים בעסק משפחתי, שמכניס כ- 200,000 ש"ח בשנה. כאשר חבות המס שלהם מתבצעת במסגרת חישוב מאוחד, בני הזוג נאלצים לשלם מס הכנסה בסך 33,178 ש"ח לשנה.

לעומת זאת, במידה ונבחן את חבות המס שתחול על בני הזוג בתרחיש של פיצול בהכנסות, הסכום יפחת באופן ניכר. גם אם כל אחד מבני הזוג ידווח על הכנסה שנתית בשיעור של 100,000 ש"ח, כל אחד מהם יידרש לשלם מס בסכום של 10,961 ש"ח בלבד, הווה אומר – 21,923 ש"ח ביחד. עינינו הרואות, כי קיים כאן פער של 11,000 ש"ח לשנה, בין חבות המס המתקבלת מהחישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק לבין זו שתתקבל בחישוב מפוצל.

 

הפתרון: ביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק

הבעייתיות הנ"ל הובילו לכך שהחל מינואר 2014, הוחלט על ביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק. עקב כך, כיום רשאים בני זוג בישראל לעבוד יחד בעסק משותף מבלי לדאוג מן האפשרות לגביית מס ביתר, שאינה הולמת את הכנסותיהם בפועל.

 

ביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק – החידוש בחוק

בעוד שבעבר הלא מאוד רחוק חישוב נפרד של חבות המס של בני זוג בעלי עסק משפחתי, היה מתאפשר רק עבור מי שהכנסותיהם במשותף לא עלו על סכום של 50,000 ש"ח, הרי שהחקיקה הנוכחית מגדירה שני תנאי זכאות המאפשרים חישוב של המס בנפרד לכל אחד מבני הזוג. להלן תנאי הזכאות שעמידה באחד מהם לפחות עשויה לאפשר את ביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק:

 

1. מקור הכנסות משותף

החקיקה העדכנית קובעת שכל מקור הכנסה שבו ההכנסות של אחד מבני הזוג, תלויות בעבודה של בן או בת זוגו, יזכה את שני בני הזוג בחישוב מס מפוצל.

 

2. ההכנסה מופקת מבית המגורים או דירת המגורים של בני הזוג

לפי החקיקה כיום, במידה והפעילות העסקית מתבצעת מבית מגוריהם של בני הזוג, כמו במקרה של קליניקה של קוסמטיקאית, למשל, בני הזוג ייחשבו כבעליו של נכס משותף המייצר הכנסות. הגדרת הנכס ככזה, תאפשר גם היא חישוב מס מפוצל לבני הזוג.

 

הקלות מיסוי נוספות מעבר לביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק

מעבר לביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק בעקבות שינויי החקיקה, חשוב לדעת כי קיימות דרכים נוספות להקטנת חבות המס של יחידים ובעלי עסקים בישראל, וביניהן ניצול נקודות זיכוי במס הכנסה. נקודות הזיכוי במס הכנסה הן הטבות מיסוי שמדינת ישראל מציעה לקבוצות אוכלוסייה שונות. חשוב לדעת כי נקודות הזיכוי ניתנות ברובן לשימוש מצטבר, כאשר כל נקודת זיכוי מעניקה לנישום הנחה בת 2,616 ש"ח מתשלומי המס החודשיים (נכון לשנת 2021).

 

בשורה התחתונה

מעוניינים לבדוק האם אתם עומדים בתנאי הזכאות המאפשרים את ביטול החישוב המאוחד של מס לזוגות בעסק? רוצים לוודא האם אתם זכאים להקלות מס נוספות, כמו נקודות זיכוי במס הניתנות לקבוצות אוכלוסיה שונות? זה הזמן לפנות לייעוץ מס ולבדוק את זכאותכם להחזרי מס עבור שבע השנים האחרונות!

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד,