החזר מס עכשיו

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה בנטל המס שנדרשים לשלם יחידים וחברות. למרות המוניטין המפוקפק לכאורה שיצא לתכנון המס, מדובר למעשה במהלך חוקי ולגיטימי, ככל והוא מתבצע בכפוף להוראות של רשות המיסים.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

מי עשוי להפיק תועלת מתכנון מס?

כל אדם העומד לקראת ביצוע של עסקה בסכומי כסף גבוהים או כזו שיש לה פוטנציאל רווח גבוה בעתיד, יפיק תועלת רבה מפנייה למתכנן מס מקצועי. יתרה מכך, תכנון מס הוא כלי יעיל ומועיל במיוחד גם עבור בעלי עסקים וחברות, שבעזרת ייעוץ מס של מומחה לתכנוני מס, יכולים לייעל את ההתנהלות העסקית השוטפת בעסק באופן שיכול לסייע בהקטנת נטל המס בשוטף והן בראייה שנתית.

 

מה קורה במסגרת הליך תכנון מס?

במסגרת תהליך של תכנון המס, מסתייע הלקוח ברואה חשבון או ביועץ מס על מנת לבחון דרכים לגיטימיות וחוקיות להקטנת חבות המס שלו. כאשר תכנון המס מתבצע בצורה נכונה, נכון הוא מאפשר לנישום או לבעל העסק ליהנות מחיסכון משמעותי בהוצאות המיסוי השנתיות שלו או בהפחתת המס שעתיד להיגבות בגין ביצוע עסקה ספציפית ולקבל בחזרה החזרי מס שמגיעים לו. תהליך זה מתבצע תוך כדי בחינה של אירועים פיננסיים שונים שעשויה להיות להם השפעה על חבות המס של הלקוח בפרספקטיבה רחבה יותר ובהסתכלות קדימה.

 

תכנון מס או "תחמון מס"? לא כל האמצעים כשרים

בחוק בישראל נעשית הבחנה בין תכנוני מס להתחמקות ממס, כאשר קיימת קטגוריה נוספת של פעולות המתבצעות לטובת הקטנה של חבות המס באופן מלאכותי (פעולות אלו ידועות בתור "עסקאות מלאכותיות"). ההבדל בין תכנון מס, התחמקות ממס ועסקה מלאכותית

תכנון המס הוא מהלך המתבצע לשם הפחתת חבות המס של נישומים ובעלי עסקים, באופן חוקי ולגיטימי, ככל והדבר נעשה תוך גילוי נאות לגבי האמצעים בהם נעשה שימוש לשם השגת התוצאה הרצויה.

התחמקות ממס, לעומת זאת, מובילה להשגת התוצאה הרצויה – קרי, להפחתת חבות המס, תוך שימוש באמצעים בלתי חוקיים, לרבות הסתרה של עובדות קריטיות. למותר לציין שמהלכים מסוג זה הם אסורים מבחינת החוק.

מלבד זאת, ישנו גם המושג "עסקה מלאכותית" שאותו הזכרנו קודם לכן, המתייחס למצב ביניים שבו פעולות חוקית לכאורה, מתבצעות כאשר תכליתן היחידה היא בעצם להפחית מנטל המס של הנישום או בעל העסק, ומלבד זאת אין למעשה הצדקה נוספת לביצוע העסקה. במקרים כאלו לפקיד השומה במס הכנסה ישנה הסמכות להתעלם מהעסקה המדוברת, וכן לחייב את בעל התיק בתשלום קנס כספי.

 

דוגמא לתכנון מס לגיטימי

על מנת לסבר את העין, הנה דוגמא קלאסית למהלך לגיטימי לחלוטין של תכנון מיסים, שבעלי עסקים רבים בישראל אינם מבצעים, וחבל. מדובר על הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים, שהיא מכשיר חיסכון לטווח הבינוני ארוך.

בקרן השתלמות נהוג "לסגור" כספים למשך פרק זמן של 6 שנים (או 3 שנים במקרה של משיכה לאחר גיל הפרישה, או משיכה לצורך לימודים או השתלמות). רק במשיכה לאחר פרק זמן זה – משיכת הכספים תהיה פטורה ממס רווחי הון עד לתקרת ההפקדה הקבועה בחוק. היתרון בשימוש באפיק חיסכון זה הוא שההפקדות לקרן ההשתלמות נחשבות כהוצאה מוכרת לצורכי מס, וכך ניתן להקטין את שורת הרווח החייבת במס בעסק.

באופן זה, למעשה, בעל הקרן נהנה מרווח כפול, באופן חוקי, קביל ולגיטימי לחלוטין – הן במסגרת הפחתת חבות המס מול מס הכנסה והן במסגרת קבלת הפטור ממס רווח הון בגין הרווחים שהקרן עשתה בשוק ההון והריביות בגינם.

 

דגשים לתכנון מס יעיל

כאשר מבצעים תכנוני מס, חשוב להקפיד על כללי האצבע הבאים כדי להבטיח את יעילותו של המהלך:

  • יש להביא בחשבון אסטרטגיות פעולה שונות על מנת לאתר את הפתרון האופטימלי שיאפשר הקטנה של חבות המס לסכום מינימלי.
  • חשוב לתכנון עסקאות בצורה נכונה וחוקית, הן מבחינת עמידה במגבלות הקבועות בחוק והן בהיבט של מבנה מס תקין.
  • יש לבצע תכנוני מס מתוך ראיית הנולד, לקחת בחשבון תרחישים שונים שעשויים להפוך רלוונטיים בעתיד ולשקול חלופות שונות שיתנו מענה מיטבי בטווח הארוך.
  • חשוב מאוד להתחשב בשינויים בדיני המיסוי ולפעול על פי הוראות החוק העדכניות ביותר.
  • חובה לוודא שכל עסקה המתבצעת במסגרת תכנון המס שלכם, עומדת במבחן המשפטי על מנת שלא תסווג בתור "עסקה מלאכותית" שהיא בלתי חוקית.

 

מהי חובת גילוי נאות בתכנון מס?

אף שתכנון המס הוא כאמור אמצעי לגיטימי להפחתת נטל המיסים המוטל על אזרחי ישראל, המחוקק יצר מנגנוני הגנה בדיני המס שנועדו למנוע ניצול לרעה של השיטה. אחד ממנגנוני ההגנה הללו, נקרא "חובת הגילוי לתכנונים" (טופס 1213).

זהו טופס גילוי נאות שיש להגישו לרשות המיסים, במסגרת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה ולמע"מ, כאשר מבצעים פעולות שונות שהן בגדר תכנוני מס. זאת על מנת שלשלטונות המס בישראל תהיה יכולת לנטר התנהלות חריגה המוסווית כמהלכי תכנון נורמטיביים, לכאורה.

 

כיצד מבצעים תכנון מס מקצועי?

כשם שוודאי כבר הבנתם אם הגעתם עד כאן, ייעוץ מס מקצועי מחייב ליווי של איש מקצוע המתמחה בדיני המס בישראל ובהוראות החוק החלות על מהלכי תכנון כאלו. רק באופן זה ניתן למזער את הוצאות המיסוי למינימום שהחוק מאפשר מבלי להיכנס למלכוד מיותר מול רשות המיסים.

 

עם מי כדאי להתייעץ לגבי תכנון מס חכם?

במידה ואתם שוקלים לבצע תכנון מיסים עבור העסק שלכם, או מעוניינים להקטין את נטל המס בעסקה חשובה שאתם עתידים לבצע, מן הראוי להיוועץ באנשי מקצוע המתמחים בתכנוני מס באופן ספציפי.

לא כל רואה חשבון ולא כל יועץ מס בהכרח צברו ניסיון מקצועי ראוי בנושא זה, ולכן כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר עבורכם, יש להתייעץ עם מי שצבר ותק בתחום הנ"ל ושעל כישוריו יכולים להעיד לקוחות מרוצים רבים.

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד,