fbpx
החזר מס עכשיו

פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון מסוג חדש, שנכנס לשימוש בשנים האחרונות. קופת הגמל להשקעה משלבת בין היתרונות הגלומים בקופות גמל המאפשרות חיסכון לגיל פרישה עם הטבות מיסוי, לבין הגמישות שמאפשרים מכשירי השקעה מסוגים אחרים, כדוגמת פקדונות ופוליסות חיסכון. במאמר זה נסביר מהן קופות גמל להשקעה ומהם היתרונות הגלומים בהן, ועל האפשרות לקבל פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה, אשר הופכת את קופת הגמל להשקעה למכשיר חיסכון אטרקטיבי במיוחד.

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

על האפשרות לקבל פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה

עמית החוסך כספים במסגרת קופת גמל להשקעה, מגיע לגיל 60 וחפץ במשיכה של כספי החיסכון בקופת הגמל, בתור קצבה חודשית, זכאי לפטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה. פירוש הדבר הינו שחוסך זה יהיה פטור מתשלום מס על הרווחים שנצברו בקופה. בנוסף ישנו גם פטור ממס על סכום הקצבה המשולמת לפורש באמצעות הכספים הללו.

 

רגע, מהן קופות גמל להשקעה בדיוק?

קופות גמל להשקעה הן סוג של אפיק חיסכון שמאפשר לישראלים לחסוך כספים בצורה עצמאית למשך כל פרק זמן שירצו. פתרון זה מתאים במיוחד לאנשים החפצים לחסוך כספים באפיק עצמאי לגיל הפרישה מעבודה. חשוב לדעת כי כספי החיסכון הנצברים בקופת גמל להשקעה, נותרים נזילים לאורך כל הדרך וניתנים למשיכה ללא קנסות למעט תשלום של מס רווחי הון, בגין הרווחים שנצברו בקופה על גבי סכומי הכסף שהופקדו בה במקור.

 

היתרונות העיקריים הגלומים קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא כאמור, מוצר שבא לספק לציבור הרחב בישראל אלטרנטיבה נזילה וכלכלית לחיסכון לטווח הבינוני והארוך. היתרונות העיקריים הגלומים קופת גמל להשקעה באים לידי ביטוי במאפייניה הבאים:

 

הכספים הנחסכים בקופת גמל להשקעה נותרים נזילים

זהו כנראה היתרון הבולט ביותר בקופות גמל להשקעה. העובדה שמדובר במוצר חיסכון נזיל, פירושה שהחוסך רשאי לפדות בכל עת שירצה בכך, את הכספים שצבר בקופת הגמל להשקעה. זהו הבדל מהותי מאוד ביחס לקופות גמל מהדור הישן, ששימשו אך ורק כאפיק חיסכון לגיל הפרישה (ולכן ניתן היה למשוך מהן כספים רק בתור קצבת פנסיה החל מגיל 60 ואילך). אמנם כדי ליהנות מהפטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה, החוסך יידרש להמתין לגיל הפרישה. אולם עצם העובדה שהכספים המופקדים לקופות גמל להשקעה נותרים נזילים, מאפשרת לציבור החוסכים גמישות מועילה מאוד, שבמציאות הישראלית – יש לה ערך בלתי מבוטל כשלעצמה.

 

גמישות במסלולי ההשקעה

זהו יתרון בולט נוסף הגלום בחיסכון בקופת גמל להשקעה. להבדיל ממוצרי חיסכון מסוגים אחרים, אשר בהם יש צורך בתשלום של מיסי קניה ומכירה לצורך מעבר בין מסלולי השקעה – בקופת גמל להשקעה, העמית רשאי לבקש לעבור בין מסלולים ללא תשלומים נלווים. גמישות זו מאפשרת למשקיע שבחר בהשקעה במסלול סולידי, לעבור בקלות למסלול השקעה מנייתי עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר. גמישות זו מאפשרת למשקיע ליהנות גם מיתרון תחרותי, בכך שבכל עת שיחפוץ בכך, הוא רשאי יהיה לעבור לחברה מנהלת אחרת וליהנות מתנאים משופרים, מבלי להידרש לשלם מס מכירה.

 

דמי ניהול נמוכים ביחסי לחלופות

בקופות גמל להשקעה קיימת הגבלה על שיעור דמי הניהול. החוק בישראל איננו מאפשר לחברות המנהלות מכשירים אלו לגבות דמי ניהול העולים על 1% מהצבירה ו- 4% מההפקדות. למעשה, מרבית החברות שמציעות קופות גמל להשקעה, עובדות כיום בדמי ניהול נמוכים מכך, כך שדמי הניהול הממוצעים כיום הם 0.6 עד 0.8 אחוזים על הצבירה ו- 0 אחוזים על ההפקדות. מדובר, אם כן, במכשיר חיסכון מנוהל שהוא בין היותר זולים שקיימים כיום בשוק הישראלי.

 

הגבלת הפקדה שנתית

תקרת ההפקדה השנתית בקופות גמל להשקעה כיום, היא עד 70,000 ש"ח לשנה. זהו סכום המתאים בעיקר לחיסכון שוטף ופחות רלוונטי להשקעה משמעותית. יחד עם זאת, מאחר וקופות גמל מתנהלות על בסיס שמי, ישנה אפשרות לפתוח קופת גמל להשקעה לכל בן משפחה וכך להינות מתקרת השקעה גבוהה יותר בפועל.

 

פטור ממס רווחי הון

קופת גמל להשקעה: זהו יתרון משמעותי ביותר הגלום בקופות גמל להשקעה בהשוואה למוצרי החיסכון האחרים הזמינים בשוק. מאחר וקופות גמל להשקעה מבוססות על קופות גמל משלמות קצבה, החוסך רשאי לבחור לפדות את כספי החיסכון בתור קצבה בגיל 60. במידה ויעשה כן, תהיה קופת הגמל שלו פטורה מתשלום מס רווחי הון על הרווח שעשתה בשוק ההון. פטור זה עשוי להיות בעל שווי כספי משמעותי ביותר ובפרט כשמדובר על חסכונות לטווח הארוך שלרוב צוברים סכומי כסף לא מבוטלים במרוצת השנים.

 

תנאי הזכאות לקבלת פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה

בפקודת מס הכנסה מוגדרים מספר תנאי זכאות שהעמידה בהם במצטבר מאפשרת קבלת פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה:

  1. משיכת הכספים כקצבה (בניגוד למשיכת הכספים בסכום חד פעמי).
  2. משיכת הכספים לאחר שהעמית הגיע לגיל 60.

 

פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה תקף גם במידה ולחוסך משולמת קצבת פנסיה או קצבה אחרת, וכן אם יש לחוסך הכנסה ממקורות אחרים.

 

למה עוד חשוב לשים לב בהקשר לפטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה

כאשר חוסך בקופת גמל להשקעה מעוניין למשוך את הכספים שנצברו בה כקצבה, הפטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה, ניתן עבור כלל הרווחים שהוא צבר בקופה. בנוסף לכך, כלל הקצבה שתשולם לו על בסיס הכספים הללו, תהיה מוכרת כקצבה פטורה ממס (בשונה מקצבת הפנסיה ממנה מתבצע ניכוי של מס הכנסה). אולם ככל שהחוסך בוחר למשוך את כספי החיסכון בתור סכום הוני במשיכה חד פעמית, או טרום הגיעו לגיל 60, הוא לא יהיה זכאי לקבלת הפטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה, אך במקרים מסויימים יתכן שיגיע לו החזר מס.

על מה עברנו עד עכשיו?