החזר מס עכשיו

פטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד"

לפני שנים ספורות הושקה בישראל תוכנית "חיסכון לכל ילד", שנועדה לעודד הורים לגלות מעורבות רבה יותר בכל הנוגע לניהול חסכונות עבור ילדיהם לשם תכנון עתידם הכלכלי. במסגרת הסקירה להלן נסביר על האפשרות לקבלת פטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד", שהיא חשובה לניצול מיטבי של מטרות החיסכון לכל ילד. קריאת חובה לכל הורה בישראל.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

משמעות הפטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד"

בדומה לאפיקי השקעה מסוגים אחרים שיש בהם רכיב מנייתי שמאפשר לייצר תשואה על כספי החיסכון בשוק ההון, גם הכספים הנחסכים במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד", חייבים בתשלום של מס רווח הון במעמד משיכת הכספים.

מס רווחי הון הוא מס משמעותי שתשלומו מוביל באופן אפקטיבי, להקטנה של שיעור החיסכון לילדים. מכאן החשיבות הרבה של האפשרות לקבלת פטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד".

 

מהי תוכנית "חיסכון לכל ילד" ומה חשיבותה?

תוכנית "חיסכון לכל ילד" היא בין היוזמות היותר חשובות שהשיק משרד האוצר הישראלי לאחרונה. מדובר על תוכנית שמאפשרת להורים לילדים שנולדו החל משנת 2001 ואילך, לחסוך עבורם כספים עד הגיעם לגיל 18 (או 21).

גדולתה של תוכנית זו טמונה בכך שהיא מאפשרת להורים חיסכון כפול: עבור כל ילד, המוסד לביטוח לאומי מפקיד 50 ש"ח מדי חודש, כאשר ההורים רשאים להוסיף לחיסכון 50 ש"ח נוספים על חשבון קצבת הילדים המשולמת להם.

באופן זה, הכספים המושקעים על ידי ההורים מוכפלים, כך שניתן להגדיל את הסכום הנחסך באופן ניכר. מאחר והזכאות להשתתפות בתוכנית "חיסכון לכל ילד" מוענקת לכל הורה לילד באופן אוטומטי, מטעם הביטוח הלאומי, הורים שאינם בוחרים בתוכנית חיסכון עבור ילדם בתוך חצי שנה ממועד הלידה, מקבלים לעמשה תוכנית חיסכון שנבחרתם עבורם באופן שרירותי. לכן מומלץ מאוד לגלות מעורבות פעילה בבחירת אפיק החיסכון שיניב את מירב הכספים והתשואות עבור הילדים.

 

מסלולי ההשקעה בתוכנית "חיסכון לכל ילד"

בתוכנית "חיסכון לכל ילד" קיימים 2 מסלולי השקעה שניתן לבחור מתוכם:

  1. השקעה באחד ממסלולי ההשקעה המוצעים בקופות גמל – הזמינים ברמות סיכון שונות
  2. השקעה במסלול בנקאי עם ריבית קבועה, ריבית לא צמודה למדד המחירים לצרכן או ריבית משתנה.

 

בחירה במסלול ההשקעה הבנקאי לעומת מסלול ההשקעה בקופת גמל – היתרונות והחסרונות נוטה להשפיע על שיעור התשואה השנתית שהחיסכון מייצר. הבנקים, כאמור, מציעים לחוסכים מסלולי השקעה בריבית קבועה של 4 אחוזים, לצד מסלולי השקעה בריבית משתנה, או ריבית לא צמודה למדד המחירים לצרכן.

לעומת זאת, בקופות הגמל ישנו מגוון של מסלולי השקעה מנייתיים עם רמות סיכון שונות ותמהילים מגוונים. אלו, מאפשרים באופן טבעי, להגיע לתשואות נאות יותר, אך הדבר כרוך גם בסיכון רב יותר.

יחד עם זאת, קופות הגמל בשונה מהבנקים, מאפשרות לחוסכים לערוך שינויים בתוכנית החיסכון ולהחליף את מסלול ההשקעה בכל עת. גם את קופת הגמל ניתן להחליף לפי הצורך. אפשרויות אלו מקנות לחוסכים גמישות רבה יותר לאורך השנים, לצד יכולת להשפיע על היקף התשואה בדרך של גילוי מעורבות פעילה בבחירת במסלול ההשקעה. יתרון נוסף שמקנה להורים הבחירה במסלול ההשקעה בקופת גמל נוגע ליכולת לפדות את כספי החיסכון באופן שמאפשר לקבל פטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד".

 

איך ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד"?

על מנת להמנע מהצורך בתשלום מס רווח הון בגין הכספים הנצברים בתוכניות "חיסכון לכל ילד", ניתן להגדיר את התוכנית כחיסכון עד גיל הפרישה. אפשרות זו זמינה אך ורק למי שבוחרים לנהל את תוכנית החיסכון לילדיהם, בקופת גמל. הבחירה במסלול הזה, למעשה מאפשרת לחוסכים להותיר באותה תוכנית את הסכום שנצבר בה עד שהילד הגיע לגיל 18, ולבקש שהסכום יהיה בר משיכה רק בהגיעו של הילד לגיל פרישה.

כלומר, כקצבה חודשית המזכה בפטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד". למותר לציין שמשיכת הכספים מהתוכנית כסכום הוני, אינה מאפשרת את מימוש הפטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד". מדובר בפתרון המתאים בעיקר להורים שבאפשרותם לתמוך כלכלית בילדיהם גם אחרי שמלאו להם 18, ולכן יעדיפו להסב את כספי תוכנית החיסכון לשימוש עתידי.

 

כמה כסף תוכלו לחסוך באמצעות פטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד"?

כיום, ניתן לחסוך בתוכנית "חיסכון לכל ילד", עד 11,000 שקלים עד הגיעו של הילד לגיל 18. זאת במידה והכספים מושקעים רק מטעם המוסד לביטוח לאומי. במידה וההורים בוחרים לייעד חלק מקצבת הילדים לתוכנית, אזי ניתן לחסוך עד 22,000 שקלים, עד הגיעו של הילד לגיל 18.

על פי חישובי משרד האוצר, סכומים אלו עשויים להגיע גם עד 41,000 ש"ח, ככל שהם מושקעים במסלולי השקעה נושאי רביות. אין עוררין על כך שזהו סכום לא מבוטל, שיכול להועיל מאוד לילד שמלאו לו 18 ומעוניין לפתוח בחיים עצמאיים. יחד עם זאת, כאשר מדובר בילד שממשיך להיתמך בידי הוריו גם אחרי שמלאו לו 18, לעיתים דווקא משתלם יותר להשאיר את הכספים בתוכנית לשם ניצולם במועד מאוחר יותר.

אם לוקחים בחשבון את האפשרות לצבירת ריבית דריבית על הכספים הנצברים בתוכנית החיסכון, הרי שמדובר בסכומים גדולים בהרבה שניתן לצבור, אם מחליטים להשאיר את הכספים בתוכנית ולייעד אותם לפנסיה של הילד. כך מתקבלת גם האפשרות לקבלת הפטור ממס רווחי הון – משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד". פטור זה כשלעצמו, הוא בעל שווי כספי לא מבוטל.

על מה עברנו עד עכשיו?