החזר מס עכשיו

מענק מס הכנסה לנכי צה"ל

מענק מס הכנסה לנכי צה"ל, הוא הטבת מס שנתית אשר לה זכאים נכים שהוכרו כנכי צה"ל, בכפוף לעמידה בתנאי זכאות מסוימים הקבועים בחוק. מימוש הטבת מס זו, מאפשר הפחתה משמעותית בחבות המס של הנישום שהוגדר כנכה צה"ל. בדרך זו, שואפת מדינת ישראל לעודד את נכי צה"ל לעבוד למחייתם ולכלכל את עצמם באופן עצמאי. במסגרת הסקירה להלן נדון במהותו של מענק מס ההכנסה לנכי צה"ל, נסקור את תנאי הזכאות לקבלתו, ונסביר על הדרך למימוש הזכות.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

על מענק מס הכנסה לנכי צה"ל ומהותו

בשנים האחרונות, במדינת ישראל נעשים מאמצים חשובים לעידוד אוכלוסיית הנכים להשתלב בשוק התעסוקה. הכוונה אינה לציבור נכי צה"ל בלבד, אם כי לציבור הנכים באופן כללי. לשם כך, הוחלט להציע לציבור הנכים הקלות מס במטרה להבטיח כי בחירתם לעבוד לא תסב להם נזקים כלכליים. בין הקלות המס הנ"ל ישנו גם מענק מס הכנסה לנכי צה"ל, שלו בחרנו להקדיש את הסקירה הנ"ל.

המדינה כאמור שואפת לדרבן אזרחים במעמד זה לעבוד, אך לא רק משיקולי פרנסה גרידא, אלא מתוך ההבנה שהשתלבות בשוק העבודה היא חלק בלתי נפרד מיכולתו של הפרט לקיים שגרת חיים תקינה התורמת לשימור רווחתו ובריאותו הנפשית לאורך זמן. באמצעות עידודם של נכי צה"ל לשוב ולעבוד, מתאפשרים בין היתר גם שילובם בחברה וגם גיוון תעסוקתי מבורך, שכל הצדדים יוצאים נשכרים ממנו, בסופו של עניין.

 

השינויים בתנאי הזכאות לקבלת מענק מס הכנסה לנכי צה"ל

ישנם תנאי זכאות שונים הקבועים בחוק לעניין הזכות לקבלת מענק הכנסה לנכי צה"ל. בעבר, בדיקת הזכאות לקבלת המענק לנכי צה"ל, התבצעה באופן טכני מאוד, כך שגם מי שלא בהכרח עמד בתנאי הזכאות המלאים, מלבד עצם היותו נכה צה"ל, עשוי היה לקבל את המענק.

כתוצאה מתהליך בדיקת הזכאות שהתבצע בצורה כמעט אוטומטית בתקופה זו, שינויים במצב התעסוקתי של הנכה לא תמיד נלקחו בחשבון בהקשר לבדיקת הזכאות לקבלת המענק. כתוצאה מכך, גם נכי צה"ל שלא שבו לעבוד, קיבלו לא אחת את הטבת המיסוי הזו.

מצב זה השתנה בשנת 2013, כאשר מדינת ישראל החלה לאכוף את בדיקת תנאי הזכאות לקבלת המענק. זאת במטרה לממש את תכליתו הראשונית של המענק, שהינה עידוד של ציבור הנכים לשוב ולהשתלב בשוק העבודה.

אף שמאמצי האכיפה הללו הובילו הוספת נדבך בירוקרטי הנלווה למימוש הזכות, עיוות הדין שהוביל לכך שגם בלתי זכאים נהנו מהמענק, נבלם. אילו אישורים יש להמציא כדי לקבל מענק מס הכנסה לנכי צה"ל כיום? בהמשך לאמור לעיל, נכה צה"ל שמעוניין כיום לממש את זכותו לקבלת המענק במס הכנסה, נדרש להציג ללשכת השיקום את אחת האסמכתאות הבאות:

 

טפסים אלו מעידים על שיעור הכנסותיו של הנישום בשנת המס המדווחת, על מקור ההכנסות ועל שיעור המיסים שנגבה באותה שנת מס.

 

הדרך למימוש הזכות לקבלת מענק מס הכנסה לנכי צה"ל

היות ומענק מס הכנסה לנכי צה"ל איננו משולם בצורה אוטומטית, מימוש הזכות לקבלתו מחייבת אתכם להגיש את טופס ה- 106 שלכם ללשכת השיקום באזור מגוריכם. מהו משך הטיפול בבקשת מענק מס הכנסה לנכה צה"ל?

זמן הטיפול בבקשה הוא עד 30 ימים ממועד הגשתה בצירוף המסמכים הרלוונטיים. במסגרת זמנים זו נלקח בחשבון גם זמן הטיפול בידי הלשכה המחוזית העומד על 14 ימים, וכן משך הטיפול בבקשה בידי היחידה לחשבונאות ושיקום שאורך כ- 14 ימים נוספים.

 

דגשים וסייגים הנוגעים למימוש מענק מס הכנסה לנכי צה"ל

להלן הדגשים והסייגים הנוגעים למימוש המענק לנכי צה"ל:

  1. המענק ישולם לעובד נכה צה"ל על פי אחוזי הנכות שנקבעו לו.
  2. הזכאות למענק תקפה לנכי צה"ל שנקבעו להם 19 עד 89 אחוזי נכות.
  3. המענק ישולם רק לנכי צה"ל שלא קיבלו פטור מתשלום מס הכנסה, המהווה הטבה משמעותית כשלעצמה המוצעת לנכי צה"ל מסוימים שאחוז הנכות שנקבע להם עולה על 90 אחוזי נכות.
  4. הזכאות לקבלת המענק נקבעת החל ממועד ההכרה בנכות בידי הוועדה הרפואית. באותה שנת מס, ישולם לנכה חלק יחסי מן המענק, על פי חלק השנה שממנו ואילך הוא הוכר כנכה צה"ל.
  5. שינויים בשיעור המענק עשויים להתאפשר בכפוף לשינויים באחוזי הנכות שנקבעו.

 

כיצד ניתן לקבל החזרי מס הכנסה לנכי צה"ל?

לצורך קבלת החזרי מס בגין נכות לנכה צה"ל, ימולא טופס בקשה לקבלת פטור ממס הכנסה (טופס 1516), שאליו יש לצרף את פרוטוקול הוועדה הרפואית שבה נקבע שיעור הנכות של הנישום. את הבקשה יש להגיש למשרדי פקיד השומה באזור מגוריכם.

 

מדוע מומלץ להסתייע במומחים להחזרי מס לקבלת מענק מס הכנסה לנכי צה"ל?

הגשה של תביעה לקבלת מענק מס הכנסה לנכי צה"ל או החזרי מס על בסיס מענק שטרם מומש, כרוכה במידה לא מבוטלת של בירוקרטיה מול רשות המיסים. עבור אזרחים רבים בישראל מדובר בשיקול מרתיע שמונע מהם לממש את מלוא זכויותיהם וליהנות מהטבות המיסוי המגיעות להם כחוק. למרבה המזל, בעזרת פנייה לחברה המספקת בדיקת זכאות להחזרי מס ללא עלות, ניתן לקצר תהליכים. שוויים של החזרי המס בגין הטבות המס שנכי צה"ל עובדים עשויים להיות זכאים להן, יכול להגיע לסכומים מרשימים מאוד ולכן מומלץ בהחלט לבצע את התהליך בעזרת יועצי מס מנוסים כדי למקסם את הסיכויים לקבלת מלוא הכספים שאתם עשויים להיות זכאים לקבל על פי החוק.

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד,