החזר מס עכשיו

מס זכייה על לוטו

אין אדם שלא היה רוצה להתעורר יום בהיר אחד ולגלות שהוא זכה בסכומי עתק בהגרלת הלוטו. אולם מעבר ליתרונות שזכייה בלוטו מביאה עימה, חשוב לזכור גם את החיוב במס זכייה על לוטו. מדובר בתשלום מס הכנסה בשיעור שעשוי להפחית את הסכום שנותר בידיו של הזוכה באופן ניכר. לכן לפני שניגשים לתכנן את השימוש בכספי הזכייה, חשוב לעצור לרגע ולהבין כמה מס הכנסה נדרש לשלם.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

מי חייב במס זכייה על לוטו?

כל אזרח בישראל שמרוויח כספים ממקור כלשהו, נדרש להעביר חלק מסוים מהכנסותיו למס הכנסה. במובן זה, אין שוני בין כספי זכייה בלוטו לבין כל הכנסה אחרת. הזכייה בלוטו בדומה לכל פרס כספי אחר (לרבות פרסים מזכייה בהגרלה, זכייה בפעילויות נושאות פרסים לסוגיהן, ואף כספי הימורים) – חייבת במס הכנסה, כששיעור המס אותו נדרש הזוכה לשלם, תלוי בגובהו של הפרס.

 

פטור מתשלום מס זכייה על לוטו?! יש חיה כזו!

קבלת פטור מתשלום מס זכייה על לוטו, מתאפשר בשנת 2021, ככל שסכום הזכייה בלוטו איננו חורג מ- 30,360 שקלים. זוכים שלא חרגו מסכום זה יקבלו פטור מלא מניכוי המס במקור. אולם מי שזכייתם חרגה מסכום זה, יהיו חייבים בתשלום למס הכנסה בסכום משתנה, על פי התחשיב שיוצג בהמשך. לעניין זה, מן הראוי לציין שישנו טווח מוגדר של סכומים, שבעת הזכייה בפרס התואם לטווח זה, קבלת פטור חלקי ממס הכנסה עשויה להתאפשר.

 

כמה מס זכייה על לוטו אדרש לשלם במידה וחרגתי מתקרת הפטור?

כאמור לעיל, זכיות בלוטו החייבות בניכוי מס הכנסה במקור, הן אך ורק זכיות בפרסים כספיים שסכומם חורג מ- 30,360 שקלים. בזכיות הנמוכות מסכום זה, רשאים הזוכים לקבל פטור מלא ממס הכנסה, וככל שמדובר על פרס בסכום של 30,360 עד 60,720 שקלים, יגבה מס זכייה של 35 אחוז בגין חלק מן הסכום בלבד.

למותר לציין שהסכום שזכאי לפטור ממס זכייה על לוטו בטווח הזה, מצטמצם והולך עד שהוא מגיע ל- 0, במידה וסכום הזכייה הגיע ל- 60,720 שקלים. פירוש הדבר הינו שמסכום זכייה של 60,720 שקלים והלאה, שיעור המס שינוכה מכספי הזכייה יגיע ל- 35% מתוך הסכום הכולל, ללא אפשרות לקבלת פטור כלל.

 

מה הסכום שיישאר בידי לאחר שאשלם מס זכייה על לוטו?

לא בטוחים כיצד לחשב את הרווח שיוותר בידיכם אחרי שתשלמו את מס הזכייה על הלוטו? עקבו אחר ההנחיות להלן:

  • בכדי לגלות מהי תקרת הפטור שלכם מניכוי מס במקור, עליכם להכפיל את גובה הפטור הנוכחי בשתיים.
  • יש להפחית מהתוצאה שקיבלתם את סכום הפרס שבו זכיתם.
  • ההפרש שיצא לכם יהיה הסכום שעהורו תוכלו לקבל פטור ממס הכנסה.
  • מסכום הזכייה שלכם עליכם להפחית את סכום הפטור לו אתם זכאים, כדי לקבל את גובה הסכום שתידרשו לשלם בגינו מס בשיעור של 35%.
  • כעת עליכם להכפיל את הסכום הנ"ל ב- 0.35 בכדי לגלות מה שיעור מס ההכנסה שתשלמו.
  • הפחיתו מסכום הזכייה שלכם את שיעור המס שקיבלתם, כדי לגלות מה הסכום הסופי שנותר בידיכם.

 

איך מחשבים מס זכייה על לוטו בפועל?

את אופן ביצוע החישוב נמחיש באמצעות דוגמא מספרית: היה וזכיתם ב- 50,000 שקלים, תידרשו להפחית 50,000 שקלים ממכפלת סכום הפטור (בשנת 2021 מדובר בפטור עד סכום זכייה של 30,360 שקלים, לכן מכפלתו ב- 2 תביא אותנו לסכום של 60,720 שקלים).

מתוך התוצאה שקיבלתם- 10,720 שקלים יקבלו פטור ממס הכנסה, ולכן תדרשו לשלם מס של 35 אחוז רק בגין היתרה של הפרס, שהיא 39,280 שקלים בלבד. כאשר תכפילו את היתרה הזו ב- 0.35, תקבלו 13748 שקלים.

מסכום הזכייה שלכם (50,000 שקלים) עליכם להפחית כעת את סכום המיסים הזה כדי להגיע לרווח שיישאר בידכם: 36,252 שקלים. למי שמעדיף שלא להסתבך עם חישובים, זמין באתר מפעל הפיס מחשבון למס זכייה על לוטו, שיכול לפשט עבורו תהליכים.

חשוב רק להזכיר כי התחשיב הנ"ל תקף רק לזכייה בסכום של 30,600 עד 60,720 שקלים ולא יותר. ככל שזכיתם בפרס שסכומו גבוה מ- 60,720 שקלים תדרשו לשלם 35 אחוזי מס על כל הסכום, ללא פטור כלל.

 

מס זכייה על לוטו וניכוי מס במקור

תשלום של מס זכיה על לוטו, מבוצע, כאמור, על ידי מנגנון הניכוי מס במקור. משמעות הדבר בפועל היא שהגוף שמעביר את כספי הפרס לזוכים, צריך לקזז מהם את סכום המס מבעוד מועד. כך קורה שלמעשה הזוכה מקבל את כספי הפרס רק אחרי שכבר נוכה מתוכם מס הכנסה.

מבחינתם של הזוכים בלוטו, מדובר ככלל על מנגנון שמשפט תהליכים, משום שהגורם המשלם כבר מבצע את התחשיב במקומם ומסדיר את הטיפול בנושא המיסוי למענם. תשלום מס הזכייה בלוטו נעשה בסמיכות להעברת כספי הפרס לזוכים, אחרי שהגוף המשלם וידא כי הזוכים אינם חייבים כספים למדינה, מעבר למס ההכנסה הנגבה בגין הפרס עצמו.

 

האם ניתן לקבל החזרי מס בגין מס זכייה על לוטו?

אין עוררין על כך שהזכייה בלוטו היא בשורה משמחת ברמות אחרות, חרף העובדה שהפרס חייב במס הכנסה. תשלום מס זכייה אינו ייחודי רק להגרלת הלוטו, אלא לכל פרס כספי המשולם לתושב ישראלי.

במדריך זה פירטנו והדגמנו כיצד יש לחשב את הסכום החייב במס, את שיעור המס עצמו ואת הרווח שיוותר בידיכם אחרי ניכוי מס במקור. גם אם נראה לכם על פניו שמדובר בסכומים גבוהים, יש לזכור שלרוב עסקינן בפרסים בעלי שווי אדיר ששיעור המס המשולם בגינם, הוא עדיין זניח ביחס לגובה הפרס. יתרה מכך, לא אחת אפשר לקבל החזר מס עבור חלק מן המס ששולם על הפרס, וזאת בעזרת פנייה לבדיקת זכאות להחזרי מס מול מומחים להחזרי מס או רואה חשבון.

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד,