החזר מס עכשיו

מס הכנסה שלילי

רמות השכר הנמוכות הנהוגות כיום בענפי משק שונים בישראל, לצד העלייה המתמדת ביוקר המחייה, הובילו למצב שבו עובדים רבים במשק הישראלי אינם מצליחים "לגמור את החודש", ועל חיסכון ליום סגריר, בכלל אין מה לדבר. אין עוררין על כך שמדובר במגמה בעייתית העלולה בסופו של דבר להוביל למצב שבו בשל המשכורות הנמוכות, עובדים רבים יעדיפו להסתמך על קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי במקום לעבוד למחייתם. מסיבה זו, מציעה ממשלת ישראל הטבה לעובדים בעלי שכר נמוך, הידועה בתור "מס הכנסה שלילי". מדובר במענק חד שנתי שנועד להבטיח שעובדים העומדים בתנאי הזכאות, יוכלו לקיים את עצמם בכבוד, חרף משכורתם הנמוכה.

 

החזר מס הכנסה - מחשבון מהיר ונוח >>>

מהו מס הכנסה שלילי ומה גובהו?

מס הכנסה שלילי הידוע גם בתור "מענק הכנסה", הוא תוספת להכנסתם החודשית של עובדים שרמת השכר הממוצעת שלהם אינה מגיעה לרף המוגדר בחוק. גובהו של מענק ההכנסה נקבע בהתאם לשכרו הממוצע של העובד השכיר מעבודתו, לצד הכנסותיו ממקורות נוספים לרבות הכנסות בן או בת זוגו. להחזרי מס בגין מענק הכנסה זה, עשויים להיות זכאים עובדים שכירים ובעלי עסקים עצמאיים כאחד, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת החזר מס הכנסה שלילי לשכירים?

להלן תנאי הזכאות לקבלת החזר מס הכנסה שלילי לעובדים שכירים שהייתה להם הכנסה במהלך שנת המס:

  1. גילו העובד השכיר 55 ומעלה (עם או בלי ילדים) או בין 23 ל- 55 ולו ילדים עד גיל 19 בשנת המס האמורה.
  2. לעובד השכיר בן או בת זוגו ו / או ילדיו שתלויים בו כלכלית, אין בעלות על למעלה מ- 50% בנכס מקרקעין שאינו דירת מגוריו, בשנת המס האמורה.
  3. העובד השכיר עומד בתנאי הזכאות להלן:

 

  • לעובד השכיר ילד/ה או שני ילדים, או שגילו 55 ומעלה ואין לו ילדים. יתרה מכך, כלל ההכנסות שלו מעבודה בשנת המס הנתונה בחלוקה למספר החודשים בהם עבד, נעה בין 2040 ו- 6034 ש"ח.
  • לעובד השכיר 3 ילדים ומעלה, וכלל ההכנסות שלו מעבודה בשנת המס הנתונה בחלוקה למספר החודשים בהם עבד, נעה בין 2040 ו- 6645 ש"ח.

 

חשוב לדעת כי הסכומים הנ"ל עשויים להשתנות בין שנת מס אחת לאחרת.

מתי לא ניתן לקבל מס הכנסה שלילי? במקרים הבאים, לעובד שכיר לא תהיה אפשרות לקבל מענק הכנסה:

  1. עובד שכיר שהכנסתו מעבודה מגיעה ממעביד שהוא בן משפחתו מדרגה ראשונה (קרי, אם או אב, ילד או ילד, בן או בת זוג, וכדומה).
  2. עובד שכיר שהכנסתו מעבודה מגיעה מחברה שבה הוא או בן משפחתו מכהן כבעל שליטה.

 

חשוב לדעת כי עובד שכיר שבחלק משנת המס הועסק בידי בן משפחתו, בעוד שבשאר השנה הוא הועסק בידי מעסיק שאיננו בן משפחה שלו, יהיה זכאי לקבלת החזרי מס בגין מס הכנסה שלילי, אך ורק בגין התקופה שבה הוא הועסק בידי המעסיק שאיננו בן משפחתו.

 

מענק הכנסה למטפלות

באוקטובר 2015, ביוזמת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים דאז, אושרה הצעת חוק שלפיה מטפלות במעונות יום, המופעלים מטעם משרד התמ"ת, יהיו רשאיות לקבל מענק הכנסה. זאת בשונה מהאפשרות לקיזוז מס בלבד שהייתה זמינה להן עד אותה העת.

במסגרת הצעת חוק זו הוחרג במפורש המעמד החוקי של עובדות המועסקות בתור מטפלות, כך שלמרות המעמד המשפטי שלהן כעובדות עצמאיות, תהיה להן זכאות לקבלת החזר מס בגין מס הכנסה שלילי. זאת בדומה לכל עובד שכיר אחר במשק הישראלי, שיש לו שכר חודשי שאינו מגיע לרף הקבוע בחוק.

אין ספק כי מדובר על בשורה של ממש לציבור המטפלות בישראל. הזכות למענק עבודה זה, למעשה מספקת למטפלות לא רק סיוע כלכלי בדמות מענק ההכנסה עצמו, אלא גם הכרה במעמד המשפטי יוצא הדופן שלהן בדיני העבודה. בזכות שינוי חקיקתי זה כיום מוכרות המטפלות גם כעובדות עצמאיות אך גם כבעלות זכאות להטבות מיסוי שהיו זמינות עד לא מזמן לציבור השכירים בלבד. הדבר מהווה פתח חשוב ומשמעותי לשיפור נוסף בתנאי ההעסקה שלהן בהמשך.

 

איך מגישים תביעת לקבלת החזרי מס בגין מס הכנסה שלילי?

לשם מימוש הזכות לקבלת מס ההכנסה השלילי, עובדים שכירים נדרשים להגיש באופן עצמאי תביעה לקבלת מענק הכנסה, באחד מסניפי דואר ישראל. יש להגיע לסניף עם תעודת זהות ועותק מצ'ק או מאישור בעלות בחשבון הבנק שלכם. הגשת תביעה לקבלת החזר על מס שלילי איננה כרוכה בעלות.

את טופס התביעה ממלאים בסניף הדואר בעזרתו של פקיד הדואר, כשאת חלקו הראשון של הטופס שנקרא "אישור הגשת תביעה" מקבל העובד השכיר, ואת חלקו השני – מגישים לרשות המיסים.

 

זמן הטיפול בתביעה להחזר מס הכנסה שלילי

לאחר הגשת התביעה למענק עבודה, הזכאות לקבלת המענק תוכרע על ידי מס הכנסה, בתוך 90 ימים ממועד הגשת הבקשה או עד לחודש יולי באותה שנת מס (לפי המאוחר בין השניים).

 

כיצד נקבע סכום ההחזר ממס הכנסה?

סכום ההחזרים המדויק יקבע על פי שיעור ההכנסות של מגיש התביעה ובן או בת זוגו, ההכנסות הנוספות שלהם, וכמות הילדים שבחזקתם.

 

איך מענק העבודה משולם?

המענק על מס ההכנסה השלילי משולם כתשלומים המועברים לחשבון העובר ושב של מגיש הבקשה. ככל שהגשת התביעה נעשתה במועד מוקדם יותר בשנת המס, כך יחולק החזר המס למספר תשלומים גדול יותר (בין 2 ל- 4 תשלומים שווים).

 

מעוניינים לבדוק את זכאותכם להחזרי מס בגין מס הכנסה שלילי? כך תפעלו

אם גם אתם חפצים בקבלת מענק הכנסה, ומעוניינים לבדוק את עמידתכם בתנאי הזכאות בצורה ודאית, יעילה ומהירה – תוכלו להסתייע בחברת החזרי מס שתבצע עבורכם את הבדיקה.

על מה עברנו עד עכשיו?
חוק מס ערך מוסף

במדינת ישראל, בדומה למדינות אחרות ורבות בעולם, ישנו דבר חקיקה הנקרא

תכנון מס

תכנון מס הינו תהליך שבמסגרתו מנצלים את חוקי המס לטובת הפחתה

מהו תיאום מס?

תיאום מס הינו תהליך שמאפשר לעובדים המועסקים אצל יותר ממעסיק אחד,