fbpx
החזר מס עכשיו

החזרי מס לחולי סרטן

על פי נתוני האגודה למלחמה בסרטן, בישראל מתגלים בממוצע כ-30,000 חולי סרטן חדשים מדי שנה. אנשים אלו צפויים להיתקל בקשיים רבים הן מבחינה בריאותית והן מבחינה בירוקרטית. אנשים אשר סובלים ממחלת הסרטן זכאים להטבות מס אשר יכולים להיות שוות להם עשרות אלפי שקלים מדי שנה במידה והם מודעים להן. כספים אשר יוכלו לסייע להם בהתמודדות עם המחלה והשלכותיה או סתם להמתיק את יומם המורכב ממילא. בהתאם לכך, במאמר זה אנו נעמיק ונתייחס לזכויותיהם הכלכליות של חולי סרטן בכל הקשור לנושא החזרי מס לחולי סרטן.

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מהן הטבות המס להן זכאים חולי הסרטן?

סעיף 9(5) לפקודת מס ההכנסה קובע כי נכים בעל 100% נכות הינו זכאי לפטור מלא ממס הכנסה, בהערת אגב נציין כי במידה ואדם סובל ממספר בעיות אשר מצטברות לכדי 90% נכות גם אז זכאי החולה לפטור מלא ממס הכנסה. כאשר לפטור זה יש תקרת גג של 501,505 ש"ח כתוצאה מהכנסה מעבודה במידה והנכות הוכרה לתקופה של מעל שנה ועד לתקרה של 60,120 ש"ח במידה והנכות הוכרה לתקופה הנעה בין חצי שנה לשנה. לצד אלו ישנה גם תקרה לפטור ממס העומדת על סכום של 70 אלף ש"ח כתוצאה מהכנסות פסיביות שונות כמו שוק ההון, נדל"ן וכיוצא בזה.

 

וראו את סעיף החוק כלשונו:

"(5) (א) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:

(1) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים;

(2) נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום של 60,120 שקלים חדשים;"

 

 

בתוך כך, חולי סרטן אשר עוברים טיפולים מוגדרים כבעלי נכות מלאה וכפועל יוצא זכאים להטבת המס הגורפת. החזר המס מרגע קבלת ההכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי הוא רטרואקטיבי ומאפשר קבלת החזרי מס עד 6 שנים בדיעבד. יתרה מכך קרובי משפחה זכאים להגיש בדיעבד באופן דומה גם לאחר מותו של החולה ולקבל את החזרי המס להם היה החולה זכאי.

כפועל יוצא, חולי סרטן ובמקרה של פטירה גם שארים זכאים להחזר מס של המס שנגבה מהם בגין הכנסות הנמוכות מן התקרה עד 6 שנים אחורה, דבר אשר יכול להיות שווה עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

 

כיצד ניתן לקבל החזרי מס לחולי סרטן?

לאחר שהבנו כי חולי סרטן זכאים להטבות מס מפליגות אשר יכולות להיות להן השלכות כלכליות משמעותיות, יש לבחון כיצד לעשות זאת. בהתאם לכך, אנו נסדר זאת ברצף פעולות כרונולוגיות:

 

הסדרת הסטטוס של החולה למול המוסד לביטוח לאומי

השלב הראשון והמשמעותי הוא הסדרה למול הביטוח לאומי את הסטטוס של החולה. יש לפנות לביטוח לאומי על מנת שיכירו בחולה כחולה סרטן אשר עובר טיפולים וכפועל יוצא יכירו בו כמי שבעל 100% נכות, המהווים תנאי כאמור לקבל החזר המס.

על מנת לקבל את ההכרה האמורה יש לפנות לוועדה הרפואית לחולי סרטן בביטוח לאומי, אשר יבחנו את המחלה והשפעתה על החולה מבחינה תעסוקתית, וכפועל יוצא יקבעו האם לאשר או לדחות את ההכרה בו כחולה סרטן עם 100 אחוזי נכות.

 

פנייה ליועצי מס לטובת פעילות למול פקיד השומה

לאחר שהתהליך הושלם למול ביטוח לאומי, יש לפנות ליועצי מס אשר יסייעו בהגשת המסמכים הנדרשים לפקיד השומה של מס הכנסה, ירכזו את נתוני ההכנסה אשר נגבו ממנה מס לצורך קבלת החזר רטרואקטיבי וכן במבט צופה פני עתיד וכן את נתוני הביטוח הלאומי והטפסים הדרושים לשם קבלת הכספים בחזרה וההכרה כי לחולה יש פטור ממס.

 

קבלת הכסף לחשבון הבנק על ידי מס הכנסה

לאחר שיועצי המס פונים לפקידי השומה עם ההכרה של ביטוח לאומי על התקופות הרלוונטיות בהן נגבה מס הכנסה, מס הכנסה בודק את הנתונים. לרוב, במקרים של חולי סרטן ההליך פשוט יחסית לבדיקה שכן מדובר בפטור מס גורף באופן יחסי, ולאחר הבדיקה הכסף מועבר על ידי מס הכנסה לחשבון הלקוח.

כפי שניתן לראות הליך זה הינו קצר באופן יחסי, כאשר את השלב הראשון מרבית חולי הסרטן מבצעים באופן עצמאי בשל הצורך לקבלת זכויות רפואיות שונות מביטוח לאומי כמו סיוע סיעודי, מימון תרופות וכיוצא בזה. בהתאם לכך, הדבר היחיד לו הם נדרשים הוא למעשה הפנייה לרשויות המס לצורך ההכרה בהם וקבלת החזר המס.

 

סיכום והמלצות

לסיכום, חולי סרטן אשר עוברים טיפולים מוכרים על ידי ביטוח לאומי כבעלי 100% נכות וכפועל יוצא זכאים לפטור ממס הכנסה עד לתקרה כפי שנקבע בפקודת מס הכנסה. זכאות זו הינה רטרואקטיבית ויכולה לחול עד 6 שנים אחורה ממועד הגשת הבקשה למס הכנסה. הזכאות גם ניתנת למימוש על ידי בני משפחה של קרובים אשר נפטרו מסרטן וכעת זכאים לקבלת החזר המס כשארים של המנוח.

כפועל יוצא חשוב כי חולי סרטן ובני משפחותיהם ימצו את זכויותיהם על ידי קבלת הכרה כבעלי 100% נכות על ידי ביטוח לאומי ויפנו ליועץ מס אשר יסייע להם בהגשת החזר המס לו הם זכאים. זאת מאחר שהחזר המס הגורף יחסית שווה לסכום כסף רב ומדובר בהליך פשוט יחסית למול פקיד השומה אשר אינו לוקח כסף רב או דורש לחלופין בירוקרטיה מסובכת. הכסף בסיומו של התהליך מגיע ישירות לחשבון הבנק של החולה ומאפשר לו לפעול ביתר חופשיות פיננסית דבר אשר יכול לסייע לו רבות במצבו המורכב.

על מה עברנו עד עכשיו?