fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 169 א' – קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה

במקרים בהם אדם חולה במחלות או בעל ליקויים המונעים את התנהלותו התקינה הוא זכאי לקבל אחוזי נכות ובגינם פטור מלא או חלקי ממס הכנסה. לצורך קבלת הפטור על מגיש הבקשה למלא טופס 169 א' שהוא טופס לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה. להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מי זכאי להגיש טופס 169 א'?

כל אזרח ישראל אשר חולה בתסמונת או מחלה שבגינה ניתן לקבל דרגת נכות רפואית העולה על 89%. בתנאים אלו ניתן להגיש טופס 169 א' ולהגיע לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לצרכי פטור ממס הכנסה.

 

מה הפרטים שיש למלא בטופס?

טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה כולל בתוכו מספר חלקים בהם נדרש מגיש הבקשה להצהיר על הליקויים או המחלות מהן הוא סובל. החלק הראשון כולל בתוכו פרטים אישיים ודרכי התקשרות עם מגיש הבקשה. בחלק השני יש להצהיר על כלל הליקויים שבגינם תידרש בדיקה של הוועדה הרפואית. יש לסמן את הליקויים הקיימים בתוספת תאריך גילוי המחלה ופרטים אודות רופאים מומחים, אשפוזים וקיומם של מסמכים רלוונטיים.

בחלק השלישי יש להצהיר על אחוזי נכות שנקבעו על בגופים או על פי חוקים אחרים ולפרט את סעיפי הליקויים שבגינם ניתנו אותם אחוזי נכות. נוסף לכך תדרשו לחתום על הסכמה לקביעת נכות ללא נוכחותכם ולמלא הסכמות שונות בנוגע לתנאי הועדה והעברת המידע שיתקבל ממנה.

 

אגרות ותשלומים נלווים

קיום הוועדה מותנה בתשלום אגרה העומדת נכון לסוף אוקטובר 2021 על 659 שקלים. בטופס 169 א' עליכם להצהיר כי ביצעתם את התשלום. יש להגיש יחד עם הטופס את אישור תשלום האגרה.

 

דרך הגשת הבקשה

את הטופס יש להדפיס ולמלא על פי ההנחיות המצורפות אליו. ניתן להגיש את הטופס ביחד עם טפסים נלווים הנדרשים לצורך הוכחת הנכות או הליקויים באחת משתי הדרכים הבאות.

  1. בדואר – ניתן לשלוח את הטפסים דרך הדואר לסניף מס ההכנסה הקרוב למקום מגוריכם.
  2. הגשה פיזית לסניף – ניתן להגיע פיזית לסניף ולהגיש את הטופס יחד עם המסמכים הנלווים ישירות לנציגים בסניף.
על מה עברנו עד עכשיו?