fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 135 – טופס בקשה להחזר מס

טופס 135 הינו אחד הטפסים שחשוב מאוד שכל שכיר יכיר. מדובר בטופס בקשה להחזר מס. טופס זה מעניק לכל שכיר את האפשרות להגיש בקשה להחזר מס בגין מס הכנסה עודף אותו שילם בשנת המס הקודמת. מה חשוב לדעת על הטופס ולמה ממש כדאי למהר ולהגיש בקשה להחזר מס? להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מהו החזר מס ומי עשוי להיות זכאי לו?

באופן כללי, כל שכיר עשוי להיות זכאי לקבל החזר מס מהמדינה בגין מס עודף אותו שילם לאורך שנות עבודתו. באופן ספציפי יותר, בדרך כלל מי שזכאי להחזר מס הינו מי שחישוב המס המשוער (המחושב בתחילת שנת המס) היה גבוה מהמס שהיה עליו לשלם בפועל בהתאם להכנסות שלו בפועל.

החזר המס הינו ההפרש בין מה שהשכיר שילם בפועל למה שהיה עליו לשלם. חשוב לשים לב, שישנם מקרים בהם יכול להיות גם הפרש שלילי שבו המס שחושב היה נמוך מהנדרש לשלם בפועל ולכן אותו שכיר יהיה חייב לרשות המיסים את ההפרש.

 

טופס 135

טופס בקשה להחזר מס ניתן לדרוש כפרט יחיד (ללא בן זוג) או כזוג המנהל משק בית משותף (נשוי או ידוע בציבור). בחלק הראשון של הטופס יהיה עליכם למלא את הפרטים שלכם ושל בן/בת זוגכם, כולל פרטים על המעסיק העיקרי שלכם ושל בני זוגכם. בחלק הבא תדרשו להציג חשבון בנק הרשום על שמכם וזאת לצורך העברת זיכוי המס במידה ויתקבל.

בחלק הבא עליכם לפרט את כלל ההכנסות הנוספות שיש בידיכם בין אם מדובר על הכנסות מעבודה נוספת, משכורת המגיעה משכר מרצים או הכנסה משכר דירה. בחלק מהסעיפים תדרשו להציג טפסים או מסמכים נלווים נוספים.

בחלק האחרון יהיה עליכם להצהיר על כל הסיבות בגינן אתם מבקשים נקודות ניכוי ממס הכנסה. למשל, בגין ילד בעל מוגבלויות או סיום תואר אקדמי. גם בחלק זה שימו לב למסמכים נלווים שעליכם להגיש.

 

מוגבל לשש שנים בלבד

חשוב לשים לב כי ניתן לבקש בקשה להחזר מס רק שש שנים אחורה מיום הגשת הבקשה. מכאן שכל החזר מס שהגיע לכם לפני 7 שנים או יותר אינו ניתן להחזר ונחשב לאבוד.

על מה עברנו עד עכשיו?