fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 127 – תעודה רפואית

טופס 127 הינו טופס המהווה דו"ח של רופא מומחה בגין מצבו הרפואי של מטופל. טופס זה מהווה תעודה רפואית לצרכים של הגשת בקשה לזכאות לניכוי נקודות מס על ילד בעל מוגבלויות או לצורך קבלת זיכוי בעד הוצאות מוסד. להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מה יש למלא בטופס 127

טופס 127 הינו טופס המהווה את האישור הרפואי על קיומה של לקות משמעותית אצל קטין או בגיר. את הטופס נדרש להשלים רופא המתמחה בסוג הלקות המדוברת. בטופס על הרופא למלא את הפרטים האישיים של המטופל (שם פרטי ומשפחה, ת.ז, מין ותאריך לידה).

בנוסף עליו לפרט את ההבחנה של המטופל ובפרט תאריך קבלת ההבחנה הרלוונטית, תוצאות בדיקות המאשרות את ההבחנה וכן הערכה רפואית עתידית אודות אותו אבחון רפואי. בסוף הטופס על הרופא לחתום על ההצהרה עם שמו ועם מספר הרישיון שלו. חשוב לוודא כי ההצהרה נחתמה באופן מדויק וללא חוסרים וזאת כדי שניתן יהיה להגיש את הטופס לרשות המיסים באופן מהיר וללא דחיות.

 

באילו מקרים נדרש להציג תעודה רפואית

טופס 127 נדרש לצורך קבלת זיכוי מס בגין קטין או בגיר בעל מוגבלויות. יש להגיש טופס זה מצירוף של טופס 101 בעת קבלה לעבודה או בתחילתה של כל שנת מס חדשה, בטופס 101 תדרשו לסמן בקשה לניכוי מס בגין ילד או בוגר עם מוגבלות. את הטופס עליכם להגיש עבור בהם הילד סובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי ועוד מחלות המוגדרות בחוק.

 

מה קורה עם עצמאיים?

עצמאיים אינם מקבלים נקודות מס בעת קבלת משכורת חודשית, היות ואין להם משכורת כזו. על כן, בעת מילוי הדו"ח השנתי יהיה עליכם להגיש טופס 127 וזאת לצורך קבלת זיכוי המס המגיע לכם.

 

זיכוי רטרואקטיבי

הורים רבים אינם מודעים לעובדה שמגיע לכם החזר מס בגין ילד מוגבל ולכן אינם מצהירים ומבקשים את נקודת המס במהלך שנת המס. במקרים כאלו ניתן לקבל החזר מס בדיעבד, 6 שנים אחורה מרגע הגשת הבקשה. גם במקרה זה לצורך קבלת ההחזר תדרשו להציג טופס 127 המעיד על קיומה של המוגבלות.

על מה עברנו עד עכשיו?