fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 119 – זיכוי בגין תואר אקדמי

מס הכנסה הינו המס המנוכה מהשכר החודשי של כל תושב ישראלי עובד. גובה מס ההכנסה נקבע בהתאם לגובה השכר ומנגד ישנן מספר רב של סיבות לקבל נקודות זיכוי למס המקטינות את גובה מס ההכנסה שעליכם לשלם. אחת מהסיבות הללו הינה זיכוי בגין תואר אקדמי ובכדי לקבל את הזכאות עליכם למלא טופס 119. להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מי זכאי לקבל זיכוי בגין תואר אקדמי?

כל אדם אשר סיים לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי להשכלה גבוהה המוכר בישראל זכאי לנקודת מס אחת. מי שסיים תואר שני זכאי לחצי נקודת מס. סיום לימודי הנדסאי מזכה גם היא בנקודת זיכוי אחת.

שימו לב, אדם אשר סיים מספר תארים ראשוניים, אינו זכאי לכפל זיכויים בגין תואר אקדמי. הוא יכול להצהיר על תואר אחד בלבד. זיכוי זה ניתן רק למי שסיים את לימודיו במוסד בישראל, במקרה של סיום לימודים במוסד בחו"ל הזכאות אינה מתקיימת.

 

לאורך כמה שנים מקבלים את זיכוי המס?

אדם אשר סיים את לימודיו אחרי שנת 2014 זכאי לקבל את הזיכוי למשך שנת מס אחת בלבד וזאת בשנת המס העוקבת או השנייה העוקבת אחרי סיום הלימודים. לעומת זאת, מי שסיים את לימודיו בין 2007 לשנת 2013, זכאי לקבל נקודת מס לאורך עד 3 שנים וזאת בהתאם לכמות שנות הלימודים שביצע.

 

מקרים מיוחדים

ישנם מקצעות רבים המחייבים ביצוע של התמחות, מסגרת ההתמחות בדרך כלל מלווה במשכורת נמוכה מזו של עובדת אחרי התמחות. על כן, במקצועות המחייבים התמחות לפני תחילת העבודה העובד יכול לבחור לנצל את זיכוי המס בגין התואר האקדמי בשנה שלאחר סיום ההתמחות ולא בשנה שלאחר סיום הלימודים.

 

טופס 119 – מה הפרטים הדרושים?

טופס 119 הינו טופס הצהרה על סיום התואר והוא מכיל בתוכו שני חלקים עיקריים. החלק הראשון הינו פרטי העובד המבקש את הזיכוי בגין תואר אקדמי. החלק השני הינו הצהרה של סוג התואר, התחום ותאריך הסיום. יש לסמן את סוג התואר ומלא את הפרטים הרלוונטיים לאותו תואר. כמו כן, לצורך הזיכוי והחזר המס, בתחילת הטופס יש לציין לאיזה שנת מס נדרש זיכוי זה.

על מה עברנו עד עכשיו?