fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 116 – תיאום מס

מס הכנסה הינו המס שמשולם על ידי כל אחד מתושבי מדינת ישראל בהתאם לשכר אותו הם מקבלים. ישנם מקרים וסיבות רבות שבגינן יש לבצע תיאום מס, הדרך לבצע זאת הינה מילוי של טופס 116 והגשתו לרשות המיסים. להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מהו תיאום מס

תיאום מס הינה הגדרה רחבה מאוד לפעולה של התאמת מס ההכנסה שכל אדם לתנאים הרלוונטיים אליו. תנאים הללו יכולים להיות רבים ושונים.

 

באילו מקרים נדרש תיאום מס

באופן כללי, מס ההכנסה מחושב לפי צפי ההכנסה השנתית של כל אדם. בדרך כלל אצל שכירים השכר נותר דיי קבוע לאורך השנה הקלנדרית. עם זאת, ישנם מקרים בהם השכר עשוי להשתנות ולכן נדרש לבצע התאמה מיוחדת של מס ההכנסה. מקרים כאלו כוללים בתוכם, אנשים אשר עובדים במספר משרות, לידה של ילד (שמזכה בנקודות מס) וכך גם אנשים שהחליפו משרות במהלך שנת המס.

 

מתי ואיך ניתן לבצע תיאום מס?

מומלץ לבצע תיאום מס בתחילת שנת המס. עם זאת, ישנם מקרים בהם לא ניתן לחזות מראש את השינויים שיתבצעו, כמו במקרה של החלפת מקום עבודה. במקרים מהסוג יש להגיש טופס 116 לאחר ביצוע השינוי.

ישנן שלוש דרכים לבצע תיאום מס, הפשוטה ביותר הינה הגשת טפסים מקוונת באתר רשות המיסים. אפשרות נוספת הינה פנייה בכתב לפקיד שומה באזור הגאוגרפי הרלוונטי. האפשרות השלישית הינה פנייה באמצעות מייצג מוסמך אשר יכול לבצע את התיאום בשמכם.

 

מה המידע שצריך למלא בטופס 116?

טופס 116 מחולק למספר חלקים. בחלק הראשון יהיה עליכם למלא פרטים אישיים בסיסיים. בחלק השני והשלישי יהיה פירוט על מידע אודות בן או בת זוכם וילדיכם. בחלק הרביעי עליכם לפרט על המשרות השונות ובפרט להציג מספר תיק ניכוי ומידע על ההכנסה שלכם ברוטו. בחלק החמישי תדרשו להשלים נתונים על דרישה לתיאום וקיזוז מס מסיבות אחרות מאשר הכנסה נוספת, כמו סיום לימודים.

 

מה לעשות אם לא ביצעת תיאום מס?

חשוב לשים לב שלא ניתן לבצע תיאום מס בדיעבד על שנת מס שהסתיימה. במקרה בו לא ביצעתם תיאום מס ומגיע לכם החזר מס, תוכלו להגיש טופס בקשה להחזר מס בהתאם לשכר שלכם וניכויים באותה שנה.

על מה עברנו עד עכשיו?