fbpx
החזר מס עכשיו

טופס 106 – אישור על משכורת וניכוי מס

טופס 106 הינו אחד הטפסים החשובים שמרבית האוכלוסייה שוכחת מקיומו. מדובר על טופס אישור על משכורות וניכוי מס והוא מהווה את הסיכום השנתי לכלל התשלומים שקיבלנו מהמעסיק וכלל הניכויים שירדו משכרנו לאורך השנה. אז למה חשוב לשמור טופס 106 לאורך השנים ומתי אמורים לקבל אותו? להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מי אמור לקבל טופס 106 ומתי מקבלים את הטופס?

כל שכיר במדינת ישראל אמור לקבל טופס 106 מהמעסיק שלו, ללא תלות בתקופת העסקה שלו. אישור על משכורת וניכוי מס הינו טופס המאגד את המידע הרלוונטי בשנה הקלנדרית שחלפה, על כן הוא ניתן בתום השנה הקלנדרית ולא יאוחר מסוף מרץ של השנה העוקבת. אם זאת, במקרה של סיום העסקה (מכל סיבה שהיא), המעסיק נדרש להעביר לידי העובד את הטופס עם סיום העסקתו.

 

החזרי מס והוכחת יכולת השתכרות

טופס 106 הינו סיכום של המידע הקיים בתלוש השכר אותו מקבלים כל חודש בחודשו. באופן הזה הוא מהווה טופס יחיד המסדר את נושא המשכורות והניכויים. בדרך כלל הוא נחוץ במקרים בהם העובד רוצה להגיש החזרי מס, לבצע תיאום מס או לקבל מענק עבודה. במקרים מסוימים בהם נדרשת הוכחת יכולת השתכרות או הוכחת תשלומי מס הכנסה תדרשו להציג טופס 106.

 

מה לעשות אם אין ברשותי את הטופס

במקרה הצורך ניתן לבקש מהמעסיק את הטופס מחדש. מידה וזה אינו מתאפשר, ניתן בדרך כלל להציג את תלושי השכר של כל השנה הקלנדרית הרלוונטית היות והם מכילים את אותו המידע שמכיל טופס 106.

 

מה הטופס צריך לכלול?

השכיר אינו נדרש למלא את הטופס, אלא מדובר על אחראיות של המעסיק והטופס צריך לכלול את כל המידע האישי של השכיר ושל המעסיק כמו גם את כלל המידע על השכר והניכויים. ובפירוט טופס 106 צריך לכלול –

  • פרטי העובד והמעסיק.
  • פירוט תקופת ההעסקה בשנת המס הרלוונטית.
  • פירוט השכר – הכולל בתוכו שווי רכב וטלפון, מענקים, שעות נוספות ועוד.
  • ניכויי חובה – ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס בריאות.
  • זיכוי מס – הטבות מס ליישובים, נקודות זיכוי ממס הכנסה.
  • הפרשות המעסיק – פיצויי פיטורים וחיסכון פנסיוני.

 

חשוב לשמור טופס 106 לכל הפחות שבע שנים קדימה ולוודא כי אכן מקבלים את הטופס כדרוש מהמעסיק.

על מה עברנו עד עכשיו?