fbpx
החזר מס עכשיו

טופס בקשה לרישום ייפוי כוח במס הכנסה

חוקיי רשויות המס אומנם מפורסמים באופן גלוי באינטרנט אך, במקרים רבים מי שאינו איש מקצוע יחווה קשיים רבים בעת מילוי הטפסים והגשת כלל הטפסים הנלווים הרלוונטיים לכל בקשה. נוסף לכך, ישנם עצמאיים ועסקים רבים אשר בוחרים לשכור את שירותיו של עורך דין או רואה חשבון לצורך ביצוע התהליכים השונים מול רשויות המס. לצורך כך וכדי לאפשר לאלו לפעול באופן חופשי ולבצע את כלל הפעולות נדרשת הגשה של טופס בקשה לרישום ייפוי כוח במס הכנסה. להורדת הטופס לחצו כאן

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

מהו טופס בקשה לרישום ייפוי כוח במס הכנסה?

מדובר על ייפוי כוח הניתן בדרך כלל לעורך דין או רואה חשבון של אותו עצמאי או אותה חברה. ייפוי כוח זה מאפשר לאיש המקצוע לייצג את הלקוח שלו מול רשויות המס באופן רשמי. ייפוי כוח זה דרוש לצורך הגשת הטפסים השנתיים (דו"ח מס והחזרי מס) ולצורך הגשת טפסים חד פעמיים.

 

האם חייבים להגיש טופס ספציפי?

כן, לרשויות המס יש טופס ספציפי המותאם כבקשה לרישום ייפוי כוח במס הכנסה. לעומת מקרים אחרים בהם ניתן לנסח את ייפוי הכוח באופן עצמאי, במקרה של מס הכנסה נדרש למלא ולחתום על טופס זה באופן רשמי.

 

מה הטופס מכיל?

טופס ייפוי הכוח מכיל את הפרטיים האישיים של מייפה הכוח ושל מיופה הכוח כאחד. נוסף לכך, מופיע פירוט של תיקי הניכויים או תיק במס הכנסה / במע"מ הספציפיים אליהם ייפוי כוח זה רלוונטי. במקרה בו לאדם ישנם מספר תיקים במס הכנסה יהיה עליו להציג טופס ייפוי כוח רשמי לכל תיק בנפרד.

 

כיצד ניתן להגיש את הטופס?

המייצג יכול להיכלל באחת משתי קבוצות, מקושר ישירות למחשב רשות המיסים (בדרך כלל רואי חשבון) או שאינו מקושר. במקרה של מייצג המקושר למחשבי רשות המיסים הוא יכול להזין את הקשה באופן מקוון ביישום ספציפי לתחום זה. במקרה שבו המייצג אינו מקושר למחשבי רשות המיסים, יהיה עליו להגיע אל משרדי רשות המיסים ולהגיש באופן ישיר את הטפסים לנציגי רשות המיסים היושבים במשרדים.

על מה עברנו עד עכשיו?