fbpx
החזר מס עכשיו

החזר מס על משיכה מוקדמת של קרן הפנסיה

אם אתם מעוניינים למשוך את כספי הפנסיה לפני שהגעתם לגיל פרישה, תצטרכו לשלם מס על המשיכה המוקדמת. עם זאת, קיימות מספר סיבות שיאפשרו משיכה מוקדמת מקרן הפנסיה ואם שילמתם את המס, אז ניתן לבקש החזר מס על משיכה מוקדמת של קרן הפנסיה.

 

החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>

כספי פיצויים

כספי הפיצויים הם חלק מכספי הפנסיה (החלק השני זה כספי תגמולים). כספים אלה ניתנים למשיכה עד התקרה (כ- 12.3 אלף שקלים – התקרה משתנה משנה לשנה) ללא מס. כלומר, הכספים הם עד לגובה התקרה לכל שנת עבודה.

לדוגמה: המשכורת שלכם היא 10,000 שקלים, זה פחות מהתקרה. אם המבוטח עבד חמש שנים, אז הוא זכאי ל – 50,000 שקלים פטורים ממס (10,000 שקלים כפול חמש שנים). כאשר המשכורת של המבוטח נמוכה מהתקרה, פקיד השומה יכול להחליט לפי השיקולים שלו להכפיל את גובה הפיצויים ללא מס עד פי 1.5. במקרה זה סכום הפיצויים הפטור ממס יהיה 75,000 שקלים.

 

4 סיטואציות (נקראות ארבעת מצבי מסכנות) בהן ניתן למשוך מוקדם את כספי הפנסיה ולקבל החזר מס:

1. מות המבוטח

כאשר המבוטח נפטר, ניתן לקבל את הכספים ללא מס. המוטבים – מי שהמבוטח בחר שיקבלו את כספו מקבלים את הסכום שקבע, ואילו השארים – קרובי משפחה מקרבה ראשונים מקבלים קצבה חודשית מתוך קרן הפנסיה.

 

2. מיעוט הכנסות

כאשר המבוטח ובן זוגו נמצאים במצב בו המשכורת שלהם נמוכה משכר המינימום, באותם חודשים בהם המשכורת נמוכה משכר המינימום יוכלו למשוך מכספי הפנסיה כדי להשלים עד לשכר המינימום בהתאם לשנת המס, ולא יחויבו במס. אם שולם מס בעת המשיכה הם יקבלו החזר מס. במקרה ויש לבני הזוג קטין בחזקתם הם יכולים להשלים את המשכורת מכספי קרן הפנסיה לשכר מינימום כפול.

מצב דוגמה
בני זוג אם השכר של המבוטח ובן זוגו באותו החודש היה 2,000 שקלים ושכר המינימום הנוכחי הוא 5,300 יוכלו למשוך מכספי הפנסיה 3,300 שקלים.
בני זוג שבחזקתם קטין במקרה כזה, שכר המינימום מוכפל – כלומר, 10,600 שקלים כך שיוכלו למשוך מקרן הפנסיה 8,600 כדי להשלים למשכורת של אותו החודש 2,000.

לדוגמה:

3. הוצאות רפואיות

אם למבוטח או לקרובו יש הוצאות רפואיות שהסכום שלהן גבוה ממחצית מההכנסות השנתיות המבוטח יהיה זכאי למשוך מכספי הפנסיה לפני הזמן סכום בשווי ההוצאות הרפואיות.

 

4. נכות

אם נקבעו למבוטח או לקרובו אחוזי נכות של 75% ומעלה לצמיתות, יהיה זכאי המבוטח למשוך כספים מקרן הפנסיה לפני הזמן ללא הגבלה וללא מס.

*כספים שהופקדו לפני שנת 2000 פטורים גם הם ממס במקרה והמבוטח הפך לעצמאי, היה מובטל או שעבד במקום עבודה בו לא הופקדו לו כספי פנסיה.

 

גובה המס

במקרה ויש לשלם את המס על משיכת כספי הפנסיה, גובהו יהיה 35% מסכום הכסף שנמשך. מדובר באחוז דיי גבוה מכיוון שהמדינה רוצה שאנשים שנקלעים לקשיים כלכליים לא ימהרו לפדות דווקא את כספי הפנסיה המיועדים להוות משכורת בגיל הפרישה, אלא ינסו קודם כל למצוא מוצא אחר כפתרון לבעיות הכלכליות שלהם. כל זאת במטרה שמשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה תהווה אפשרות אחרונה לפתרון.

 

מסמכים

כדי למשוך את כספי הפנסיה יש צורך במספר מסמכים שכדאי להגישם כראוי כדי להימנע מעיכובים בקבלת הכספים.

המסמכים הם:

  • תעודת זהות – צילום של התעודה באופן ברור.
  • אישור על ניהול חשבון בנק – לרוב ניתן למצוא אישור כזה באתרי האינטרנט של הבנקים, אך גם צ'ק יכול להוות אישור על ניהול חשבון בנק.
  • מכתב סיום עבודה – מדובר במכתב המוכיח שהמבוטח סיים את עבודתו. זהו תנאי הכרחי למשיכת הכספים.

 

המתנה

מהרגע בו הוגשו המסמכים יעברו ארבעה ימי עסקים עד לקבלת הכספים. כדי להימנע מעיכובים, חשוב שהמסמכים והטפסים שנשלחים ימולאו כראוי. אם טופס או מסמך לא ימולאו כמו שצריך הדבר יצריך מילוי מחודש ושליחה נוספת וכתוצאה מכך גם המתנה נוספת לקבלת הכספים.

 

משיכת כספי פנסיה ללא מס

מצב נוסף בו ניתן למשוך כספי פנסיה ללא מס הוא כאשר הגיע המבוטח לגיל פרישה (67) וכל החסכונות הפנסיוניים של המבוטח נמוכים מסכום הצבירה המזערי (93,473 שקלים). במצב כזה לא יחויב המבוטח לשלם את המס על המשיכה העומד על 35% מסכום המשיכה.

 

אל תמשכו לפני הזמן

ישנן מספר סיבות מדוע לא כדאי למשוך את כספי הפנסיה לפני הזמן:

  • החיים לאחר גיל הפרישה – כספי הפנסיה מיועדים לאפשר למבוטח לחיות ברמה סבירה לאחר שכבר לא תהיה בידו הכנסה קבועה. משיכה מוקדמת משמעותה פגיעה באורח החיים העתידי של המבוטח.
  • פגיעה בכספי פנסיה עתידיים – אם המבוטח משך את כספי הפנסיה מוקדם, משמעות הדבר שבמקום עבודה חדש יתחיל המעסיק להפריש לו כספים רק לאחר חצי שנה מתחילת העבודה. אם לא משך המבוטח את הכספים, המעסיק החדש יתחיל להפריש לו כספים שלושה חודשים מתחילת העבודה.
  • משיכת כספי פיצויים על ידי המעסיק – במקרים מסוימים כאשר יש פנסיית חובה והמבוטח רוצה למשוך את הכספים בסיום העבודה, יכול המעסיק למשוך חזרה את כספי הפיצויים שהפקיד לחשבון הפנסיה של המבוטח.

 

החזר מס על משיכה מוקדמת של קרן הפנסיה – לסיכום

ניתן למשוך כספים מקרן הפנסיה לפני גיל פרישה שיהיו פטורים ממס, גם מחלק הפיצויים וגם מחלק התגמולים. מהפיצויים מדובר בכספים בהתאם למשכורת וכפול כל שנת עבודה (בתנאי שהמשכורת נמוכה מתקרת המס השנתית) ועד משכורת וחצי לכל שנה (לפי שיקול הפקיד), ואילו מהתגמולים המשיכה מתבצעת לפי ארבעה מצבי מסכנות: מות המבוטח, מיעוט הכנסות, נכות (75% לפחות) והוצאות רפואיות (יותר ממחצית גובה ההכנסות השנתיות). כל אלה יהיו פטורים ממס של 35% מסכום המשיכה, ואם נגבה המס בעת המשיכה במקרים אלה המבוטח יהיה זכאי לדרישת החזר מס.

על מה עברנו עד עכשיו?