fbpx
החזר מס עכשיו

החזר מס מסיבות רפואיות

תשלום המסים הוא נושא השנוי במחלוקת בעיקר סביב נקודות הזכות ומדרגות המס. כיום במדינת ישראל שיעור מס ההכנסה מחושב בהתאם לגובה ההכנסה השנתית של השכיר או העצמאי כך שבפועל, לא כולם משלמים את אותו שיעור המס. נוסף על מדרגות המס, ישנן גם כל מיני הקלות מס והטבות אשר יוצרות שינוי בין אדם אחד לאחר מבחינת גובה המסים שהוא משלם ואפילו עשוי ליצור שוני בין שנת מס אחת לאחרת של אותו העובד.

החזר מס בעקבות חישוב מס שגוי

מדרגות המס וכל ההטבות וההקלות המגיעות לאדם מסוים אמורות להילקח בחשבון כחלק מניכוי המס בכול החודש, אך כתוצאה מכך שחישוב המס עובד בצורה חודשית במהלך השנה, וכי לעיתים נקודות הזכות ניתנות במהלך השנה ועל כן, לא נלקחות בחשבון. כל אלו, יכולים להביא לכדי מצב של חישוב מס שגוי שיכול לגרום לכדי גביית יתר של מס ובעצם הורדת ההכנסה שלכם שלא לצורך. באם אכן קרה לכם מקרה של גביית יתר, אתם זכאים לבקש כספכם בחזרה.

הטבות מס מסיבות רפואיות

כאשר מדברים על החזר מס מסיבות רפואיות הכוונה למקרים בהם אדם נתון במצב רפואי כלשהוא אשר לא נלקח בחשבון כחלק מניכוי המס שלו באופן חודשי ובעצם גובים לו יותר. ההתמודדות עם גביית היתר הזאת כוללת הגשת בקשה להחזר מס אשר בצירוף כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים עשויה לזכות בהחזר מס במידה ומגיש הבקשה באמת זכאי להחזר זה.

נקודות זכות עקב בעיות רפואיות

לאנשים עם בעיות רפואיות המוכרות ברשות המסים, או יותר נכון מוכרות בביטוח הלאומי, מגיעות נקודות זכות אשר מקלות על תשלום המס באופן משמעותי. נקודת זכות היא בעצם הנחה בתשלום המסים ברמה של כמה מאות שקלים. שווי נקודת זכות אחת משתנה בכל שנה מחדש. כאשר לעובד יש נקודת זכות, בעצם יש לו הנחה בתשלום המס, כך שאם אמור לרדת לו 500 שקלים מס לדוגמא, יורדים לו רק 250 שקלים לצורך העניין.

  1. שנת 2020 – 219 שקלים בחודש, שהם 2,628 שקלים בשנה.
  2. שנת 2019 – 218 שקלים בחודש
  3. שנת 2018 – 216 שקלים בחודש
  4. שנת 2017 – 215 שקלים בחודש

שינוי בהכנסה השנתית עקב סיבה רפואית

לא רק במצב רפואי עשוי להשפיע על נקודות זכות או על הטבות מס למיניהן, מצבים רפואיים יכולים להשפיע משמעותית גם על ההכנסה השנתית הכוללת של עובד כלשהוא במהלך שנת מס. לדוגמא, יכול להיות כי בתחילת השנה היה לעובד צפי משכורת כלשהוא, אך במהלך השנה הוא ירד בשכרו או לא עבד כל השנה עקב סיבה רפואית ובעצם ההכנסה השנתית שלו משמעותית יותר נמוכה עד כדי שינוי במדרגת המס ובהתאם בשיעור המס שמנוכה.

קצבת ביטוח לאומי עקב סיבה רפואית

הביטוח הלאומי במדינת ישראל מעניק לאזרחי המדינה כיסוי רפואי בסיסי ומתקדם בהתאם לתשלום חודשי כתלות בשכר החודשי של העובד. אחד השירותים שמספק הביטוח הלאומי הוא מתן קצבה חודשית או מענק חד פעמי לאנשים אשר נמצאים זכאים לכך עקב סיבה רפואית. על מנת לקבל קצבה זאת, נדרש המבוטח לעבור ועדה רפואית אשר תבחן את מצבו ותקבע את שיעור אחוזי הנכות ובהתאם את גובה הקצבה שמגיעה לו.

מס על קצבת ביטוח לאומי

אמנם מדובר בקצבה המגיעה מביטוח לאומי אך עדיין מדובר בסופו של יום בהכנסה כלשהיא אשר מקבל אדם מסוים. למרות שמדובר בהכנסה מיוחדת המגיעה ממש מהמדינה, יש קצבאות מביטוח לאומי אשר חייבות במס כחלק ממס הכנסה. במקביל לכך, ישנן קצבאות ביטוח לאומי אשר פטורות לגמרי מתשלום מס הכנסה וכל זאת מוגדר בביטוח הלאומי ועשוי להשתנות כתלות בסוג הקצבה.

הנה כמה דוגמאות לקצבאות מהביטוח הלאומי אשר באופן עקרוני פטורות ממס.

  1. קצבת זקנה
  2. קצבת נכות
  3. קצבת שארים

החזר מס על קצבת ביטוח לאומי

קצבאות הביטוח הלאומי אשר פטורות לגמרי ממס הן בעצם הכנסה נקייה לעובד אשר זאת מגיע לו. בהמשך לכך, במידה ומנוכה מס לעובד תוך חישוב ההכנסה החודשית שלו כולל גובה הקצבה, מדובר במקרה של גביית יתר של מס. על מנת להתמודד עם כך, מוצעת לעובד אופציה לבקש החזר מס מרשות המסים ולקבל את כל הכסף שירד לשווא בחזרה לחשבון הבנק של מגיש הבקשה.

הליך החזר מס

כאשר מדובר בעובד עצמאי הוא בצעם מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה אשר מפרט את ההכנסות וההוצאות שלו כך שמחושבת בעצם ההכנסה השנתית הנקייה שלו ובהתאם לכך, שיעור המס שיש לנכות לו. לפי הדוח השנתי ניתן לקבוע כמה מס באמת אמור לרדת ובמידה וירד יותר, המס יוחזר. כאשר מדובר בעובד שכיר, הוא לא בהכרח מחויב בהגשת הדוח השנתי, אך הוא כן יכול להגיש בקשה להחזר מס במידה והוא סובר כי נוכה לו יותר מהצורך.

חישוב הכנסה שנתית חייבת במס

הליך החזר המס מתבסס על כך שנוכה יותר מס ממה שהיא אמור לרדת לעובד מסוים. רשות המסים תוכל לדעת אם באמת הייתה גביית יתר ואם באמת אתם זכאים להחזר מס רק לאחר תום שנת המס בגלל שהמס מחושב באופן שנתי. לצורך העניין, באם עובד מתחיל לעבוד בחודש ינואר עם תחילת השנה, המס אשר ינוכה לו יהיה בחישוב השכר החודשי כפול 12, כך שהוא יהיה שנתי. באופן הזה, באם וחל שינוי משמעותי כבר בחודש פברואר, סביר כי תהיה גביית יתר.

התחשבות מאוחרת בנקודות זכות

לא רק שקצבאות ביטוח לאומי פטורות ממס ובאם הן נלקחו בחשבון בחישוב ההכנסה השנתית ובעצם גם בניכוי המס, בעיה רפואית עשויה להשפיע גם על קבלת נקודות זכות. חשוב להבין כי באם לא נלקחו נקודות הזכות בחשבון במהלך ניכוי מתוך השכר למס הכנסה, מתבצעת גביית יתר וזה הוא מקרה קלאסי של עובד בעל זכאות להחזר מס כתוצאה מסיבה רפואית אשר נוצרה במהלך שנת המס ולא נלקחה בחשבון עוד טרם המשכורת הראשונה בשנת המס הזאת.

בעיות רפואיות אשר מוכרות על ידי הביטוח הלאומי, בתנאי שהאדם עבר ועדה רפואית וקיבל אחוזי נכות, הכרה במצב רפואי מסוים או קצבה קבועה, עשויות לזכות באפשרות לבקשת החזר מס. במקרים בהם לא נלקחו בחשבון נקודות זכות המגיעות לאדם בגין סיבה רפואית, או במקרים בהם הקצבה החודשית נלקחה כהכנסה חייבת במס שנתי, למרות שהיא אמורה להיות פטורה ממס. עבור סיבות אלו ואחרות יכולה להינתן זכאות לאדם מסוים לקבל חלק מהמס, או אפילו את כולו, בחזרה.

באם אתם עצמאיים, כחלק מהגשת הדוח השנתי שלכם יבחן גם תחום המס ובאם נוכה לכם יותר ממה שהיה אמור להיות, הכסף יוחזר לכם. שכירים לעומת זאת, נדרשים להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון באתר רשות המסים או לחילופין בפנייה לפקיד שומה.

אדם אשר נתון במצב רפואי מסוים רשאי לפנות לביטוח הלאומי על מנת לקבל אחוזי נכות וקצבה רלוונטית. קבלת הכרה זאת מביטוח לאומי עושיה לזכות בנקודות זכות אשר מוזילות את תשלום המס. כמו כן, ישנן קצבאות מביטוח לאומי אשר פטורות לגמרי ממס.

כן, חשוב שתדעו כי ניתן להגיש בקשה להחזר מס על ששת השנים שקדמו לשנת המס הנוכחית. באופן הזה, תוכלו לקבל את המס שלכם בחזרה גם אם עברו כמה שנים מאז המצב הרפואי שחוויתם או גביית היתר.

לא ניתן לקבוע ערך קבוע של החזר מס. גובה ההחזר תלוי בנקודות הזכות, במדרגת המס כתלות בהכנסה השנתית, ופרטים נוספים.

על מה עברנו עד עכשיו?
החזרי מס לחולי סרטן

על פי נתוני האגודה למלחמה בסרטן, בישראל מתגלים בממוצע כ-30,000 חולי סרטן חדשים מדי שנה. אנשים אלו צפויים להיתקל בקשיים רבים הן מבחינה בריאותית והן

קרא עוד »